'ρχονται

ἔρχονται , ἔρχομαι
ibo
pres ind mp 3rd pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • HORAE — I. HORAE Calabriae urbs. Curopalates. II. HORAE Iovisac Themidis filiae. Hesiod. in Theogonia, Δεὐτερον ἠγάγετο λιπαρην` Θέμιν, ἣ τέκεν Ω῞ρας, Ε᾿υνομίην τε, Δίκην τε, καὶ Ε᾿ιρήνην τεθαλυῖαν, Α῞ιτ᾿ ἔργ᾿ ὡρεύουςι καταθνητοῖςι βροτοῖςι. Orpheus non… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SABATA — Liguriae urbs, quae et Vada Sabatorum, et Vada Sabatia. Ptol. Τῆς δὲ Λιγουρίας ὑποκειμένης τοῖς Α᾿πεννίνοις ὄρε???ιν, εἰςὶ μεςόγειοι πόλεις, Σάβατα, Πολεντία, Α῎ςτα, Α῎λβα Πομπηΐα, Λιβάρνα. Imperite oppidum maritimum in mediterraneis posuit. Iul …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.